b


b
Jeśli (jak) się powiedziało a, (to) trzeba powiedzieć b zob. powiedzieć 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.